Wij geloven erin dat belanghebbenden en stakeholders in een vroeg stadium meegenomen moeten worden bij gebieds- en vastgoedontwikkelingen. Dit zorgt voor meer begrip en draagvlak voor een plan. De manier waarop, van informeren tot meebeslissen, verschilt per keer. Wij zetten graag onze (beeld)kracht in om dit proces vorm te geven!

 

Participatie bij ruimtelijke plannen is opgenomen in de Omgevingswet. Dit betekent meer participatie. Best logisch vinden wij, want om een goed plan te realiseren is het van belang alle betrokkenen bij het proces te betrekken. Zo creëer je een zo optimaal mogelijk plan, dat scheelt tijd in de te doorlopen procedures en bovenal wordt er een stukje stad of dorp gerealiseerd dat voor vele jaren ècht wordt gewaardeerd.

 

Elke ontwikkeling is anders en daarmee is elk participatieproces anders. Maatwerk dus. Samen bekijken we wat het beste aansluit bij de locatie en het mogelijke planidee. Hierbij geven we (gezamenlijk) antwoord op vragen als: hoe starten we dit participatietraject? Welke stakeholders zijn er en welke rollen hebben zij? Wat zijn de spelregels vanuit onder andere de gemeente en de opdrachtgever? Wat is de rol van de gemeente in het participatieproces? Hoe en in welke vorm worden belanghebbenden zoals bewoners en omwonenden bij het proces betrokken? Na een plan van aanpak gaan we, op voortvarende wijze en met beeldkracht, aan de slag!

 

Vul het contactformulier in en wij nemen contact met jou op om de mogelijkheden te bespreken.

 

contact